ΕΜΕΠΟΛ - Εταιρεια Μεσογειακού Πολιτισμού - Mediterranean Culture Society

Εταιρεία Μεσογειακού Πολιτισμού

Επαφή

Εικόνα επαφής

Position

Διεύθυνση:
Κωνσταντινουπόλεως 16 Υμηττός 17237 Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 7610111

Τηλεομοιοτυπία: +30 210 7610111

http://www.emepol.gr

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία 

ΑΦΜ: 997752939  Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ημερομηνία έναρξης : 31/7/2013

Ημερομηνία επικύρωσης καταστατικού: 31/7/2013 αριθ. επικύρωσης

ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 84819

Αριθ. ΓΕΜΗ 126462501000

 

  Ώρες λειτουργίας Γραφείων: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή· Ώρες 4-7 μ.μ.