ΕΜΕΠΟΛ - Εταιρεια Μεσογειακού Πολιτισμού - Mediterranean Culture Society

Εκδόσεις (2)

Το περιεχόμενο της μελέτης είναι δομημένο με βάση την άμεση σχέση κάθε εικόνας με τον τόπο προέλευσης .Έτσι αρχικά σε κάθε μέρος του βιβλίου προτάσσεται η συνοπτική ιστορία της περιοχής και της πόλης και ακολουθεί το ιστορικό κάθε εικόνας .

 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΖΩΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΖΩΗ Ρωσικά 
ορθοδοξη πιστη
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΖΩΗ Τουρκικά ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΙΣΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ
  
ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ
 
ΑΣΤΕΡΕΣ ΦΩΤΑΥΓΕΙΣ Η ΑΓΙΟΤΟΚΟΣ ΠΙΣΙΔΙΑ 
  
ΑΣΤΕΡΕΣ ΠΟΛΥΦΩΤΟΙ Ρωσικά ΑΤΤΑΛΕΙΑ- Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Έκδ. Ε.ΜΕ.ΠΟΛ. 2013
   
ΠΑΥΛΟΣ "Ο Απόστολος των Εθνών"  ΠΑΥΛΟΣ "Ο Απόστολος των Εθνών" Τουρκικά 
 

 ΙΣΤΟΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙOΥ

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Έτους 2014 Έκδ. Ε.ΜΕ.ΠΟΛ.
Ιστορησις θεοτοκου
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016

   
 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017